چرت و پرت

 

بعضی اوقات از این همه ناعدالتی خسته می شم...

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - صبا ...

عروسی

فردا دارم می رم لباس عروس بخرم ... خیلی سخته ....نمی دانم ، چه مدلی بگیرم ...

کارهای عروسی ام ... کارهای روزنامه .... آمدن خواهرم به ایران ... همه اینها باعث شده که نتونم اینجا را به روز نگه دارم ... اما برمی گردم ... خیلی زود

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - صبا ...

 

سلام ...

نمی دانم که چرا چند وقته اصلا حال و حوصله آمدن به وبلاگ را ندارم...

شاید به خاطر ادا بازی های این مدیر مسول محترممان باشه ... شاید به خاطر کارهای عروسی که هوار شده رو سرم یا ...

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - صبا ...