چرت و پرت

 

سلام... ظهرتون بخیر

به نظر شما دنیا خیلی کسالت بار نشده؟

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٩ آذر ،۱۳۸٦ - صبا ...