چرت و پرت

ازدواج تنبيهی

ازدواج مرد 45ساله با دختر 4ساله


در ادامه تحقيقات پليسي معلوم شد که اين ازدواج جنبه تنبيهي داشته است.


ماموران پاکستاني ، 12 نفر از اقوام يک دختر 4 ساله و مرد ميانسالي را که شرايط ازدواج آنها را فراهم آورده بودند، دستگير کردند.

به گزارش جام جم و به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين ازدواج قبيله اي در يکي از نقاط دورافتاده در «دارالاسماعيل خان» پاکستان صورت گرفت و اقوام اين زوج بي آن که شرايط سني ازدواج آنها را در نظر گرفته باشند، آنها را به عقد هم درآورده و مراسمي را برايشان برگزار کرده بودند.
به دنبال اين ماجرا، فعالان حقوق بشر که متوجه اين موضوع شدند، ماجرا را به پليس اطلاع دادند و با حضور ماموران در اين جشن ازدواج ، 12نفر از اقوام آنها که قوانين ازدواج کودکان را زير پا گذاشته بودند، دستگير شدند.

در ادامه تحقيقات پليسي معلوم شد که اين ازدواج جنبه تنبيهي داشته است ، چراکه دايي دختر خردسال با برادرزاده داماد براي اين که خانواده هايشان مخالف ازدواجشان بودند، از روستا گريخته بودند، لذا اين ازدواج به پيشنهاد بزرگان طايفه شکل گرفته است.

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢۳ بهمن ،۱۳۸٥ - صبا ...