چرت و پرت

ژن‌پت»، عروسك‌هاي زنده حاصل از بيوتكنولوژي!

ژن‌پت»، عروسك‌هاي زنده حاصل از بيوتكنولوژي!
«حيوانات زنده اسباب‌سازي» نمايي نه چندان دل‌چسب از آينده زيست‌فن‌آوري

حيوانات خانگي ساخته شده با دانش مهندسي ژنتيك موسوم به «ژن پت»، دستاورد تازه محققان زيست‌فن‌آوري هستند كه چشم‌اندازي ديگر از مسير حركت زيست‌فن‌آوري را ترسيم مي‌كنند.

به گزارش سرويس «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ژن‌پت‌ها كه مانند عروسك‌هاي بسته بندي شده در كيسه‌هاي پلاستيكي با نخ ثابت شده‌اند، اسباب بازي يا ربات نيستند بلكه آنها حيوانات ژنتيكي زنده اي هستند كه نفس مي‌كشند و از طريق يك لوله با تركيبات خاصي تغذيه مي‌شوند.

آدام براندجز، خالق اين موجود مي‌گويد: ژن پت‌ها براي گول زدن مردم خلق نشده‌اند بلكه تفسيري از مسير حركت بيوتكنولوژي هستند.

به گفته متخصصان دست‌اندركار اين طرح در ساخت اين عروسك‌هاي زنده از روشي موسوم به «زيگوت ميكرواينجكشن» استفاده شده كه خيلي زود به يك روش مطلوب و قابل توجه براي تركيب مولكول وراثتي DNA يا تزريق پروتئين‌هاي خاصي از گونه‌هاي مختلف موجودات تبديل شده است.

اين روش به شكل قابل توجهي در سال 1997 براي پيوند زدن موش با عروس دريايي بيودرخشان استفاده شد و از آن پس براي خلق خرگوش‌ها، خوكها، ماهي ها و ميمونهاي رنگارنگ مورد استفاده قرار گرفته است.

از آن زمان تاكنون مولكول وراثتي انسان به خرگوش‌ها و شامپانزه‌ها و مولكول وراثتي عنكبوت به گوسفند تزريق شده و امروز موجودي با عنوان «ژن پت» به وجود آمده است.

به گزارش ايسنا، اين متخصصان با بسته بندي كردن ژن پت ها در بسته‌هاي پلاستيكي بر خلاف ساير انواع حيوانات و موجودات خلق شده ، يك گام پيشتر رفته‌اند.

بسته «ژن پت» داراي يك مونيتور كامل فعال ضربان قلب و اندازه گيري بهتر وضعيت هر يك از اين حيوانات ژنتيكي در شرايطي است كه در حالت خواب زمستاني قرار گرفته است.

طول عمر اين ژن پتها دو تقسيم بندي يك‌ساله و سه ساله دارد.

در حالي كه ممكن است تمام اين موجودات شبيه به يكديگر به نظر برسند اما در واقع اين گونه نيست و هر ژن پت، يك كدرنگي مشخص دارد براي مثال كودكي كه بخواهد ژن پتي داشته باشد كه بسيار پر انرژي باشد بايد ژن پت با كد قرمز رنگ را انتخاب كند.

هر ژن پت در يك بسته بندي كاملا اختصاصي از قبل قرار گرفته است.

اين بسته بندي خاص در واقع اين موجود را از هر محصول ديگري در بازارهاي امروزي جدا مي‌كند.

به گزارش ايسنا، هر بسته بندي داراي ريز تراشه‌اي است كه وضعيت ژن پت را در حالي كه خوابيده و منتظر است كه او را به خانه خودتان ببريد، اندازه گيري و كنترل مي‌كند.

ژن پت ها تحرك محدودي دارند همچنين از آنها بايد مثل عروسك‌ها، توله سگ‌ها و يا مثل بچه انسان مراقبت و نگهداري شود.

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٥ - صبا ...