چرت و پرت

 

*آیا ماهی های قرمز ناقل بیماری های خطرناک به انسان هستند؟

بازار فروش ماهی‌های قرمز هر سال با نزدیک شدن

 عید نوروز داغ می‌شود و علاوه بر دستفروش‌ها،

 سوپر مارکتی‌ها و گل فروشی‌ها نیز در این ایام

به فروشندگان ماهی‌های قرمز اضافه می‌شوند،

 اما در چند سال اخیر ـ به خصوص سال گذشته ـ

 حرف‌های بسیاری در باره بیماری‌های خطرناکی که

 به وسیله این آبزیان زینتی به انسان منتقل می‌شود،

 مطرح شد.

ادامه مطلب

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٥ - صبا ...