چرت و پرت

 

تكذيب حضور فرزاد حسني در مجلس فساد
به گزارش «فردا» حضور فرزاد حسني در يك مجلس فساد از سوي ناجا و صدا و سيما تكذيب شد.
طي روزهاي گذشته شايعه شده بود كه فرزاد حسني مجري سابق برنامه كوله پشتي در بزمي شبانه در كيش توسط نيروي انتظامي بازداشت و سپس آزاد شده بود.

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٦ - صبا ...