چرت و پرت

ورود رئیس جمهور به آمریکا

رييس جمهوري اسلامي ايران، ساعت ‪ ۱۶/۲۰‬روز يكشنبه (به وقت محلي) در راس هياتي، براي شركت در شصت و دومين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد، وارد نيويورك شد.

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢ مهر ،۱۳۸٦ - صبا ...