بيماری از جنس روح

پرونده بیماران روانی

 شاید بتوان گفت که بیماران روانی مظلوم ترین قشر در نظام سلامت کشور هستند بیمارانی که حقوقشان گهگاه در میان اختلاف نظر وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی کشور گم می شود. شاید هم فرهنگ نا مناسب برخورد با بیماران روانی بر روی دستگاه های اجرای18.jpgی تاثیر گذاشته و اینان نیز این بیماران را طرد کرده اند. نگوئید این یک قضاوت نامنصفانه است چون میزان صرف بودجه برای بهداشت روان تنها 0.5 بودجه وزارت بهداشت است. در ضمن آمار و ارقام نشان می دهد که در طی 40 سال گذشته درصد تخت های روانی و افزایش آنها در مقایسه با درصد رشد تخت های بیماری های جسمی سیر نزولی داشته و علی رغم اینکه از سال 46 جمعیت شهر نشینی و با تبع آن مشکلات روانی رشد داشته است اما همواره درصد رشد تخت های روانی با افت مواجه بوده است.

ادامه....

/ 1 نظر / 14 بازدید
برديا

درست می گی ... به منم سر بزن