اينجا تهران است، صداي ما را از تل آويو مي شنويد!

خیر ویژه کیهان ، 19 شهریور    ۱۹ شهريور ۱۳۸۶

«زنان ايراني بي فرهنگ هستند و شعور زيادي ندارند... مردان ايراني بي شعورند... فرهنگ و ادبيات ايران ترويج اسكيزوفرني -چندشخصيتي- است... ما طي 21 سال گذشته با ايجاد شهردار مدارس، مجلس دانش آموزي و شوراي همياري محله تلاش كرديم مدنيت را در جامعه ايراني پايه ريزي كنيم ولي شكست خورديم... در ايران جامعه مدني را به «جامعه ايثار» تعريف كردند در صورتي كه مفهوم جامعه مدني، كسب منافع فردي است يعني جامعه فردگرا نه جامعه ايثار...
اين شعر حافظ كه مي گويد؛ در اندرون من خسته دل ندانم كيست كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست، نشان مي دهد كه حافظ دچار بيماري چندشخصيتي -اسكيزوفرني- بوده است. مولوي هم همينطور است، اصلا ادبيات ايران دچار بيماري اسكيزوفرني است...
انسان ايراني دزد و حقه باز است... ايراني هيچ كاره و همه كاره است... بايد از مردم ايران انسان مدني بسازيم... ما بايد از طريق CPI -مراقبت از كودكان- يك جنبش غيرسياسي پديد آوريم. سلول هاي اين جنبش از خانه ها شروع مي شود و بعد محله ها و شهرها را فرامي گيرد و يك كنفدراسيون بوجود مي آيد. بايد اين حركت را شروع كنيم تا بتوانيم نفس بكشيم»!
مطلب فوق همراه با اهانت هاي فراوان به مردان و زنان ايراني بخشي از سخنراني مجري طرح CPI در ايران است كه روز شنبه 86.6.17 در همايشي به همين نام در پارك ورشو- خيابان كريمخان زند- ايراد شده است. گفته مي شود اين طرح از سوي بانك جهاني تهيه شده و موضوع آن پيشگيري از آسيب هاي كودكان است! سخنران يادشده پيرمردي به نام دكتر پيران بود كه در جدول برنامه كاري دو روزه اين نشست به عنوان مجري طرح CPI معرفي شده است.
در مراسم افتتاحيه اين نشست ابتدا آقاي قاليباف شهردار تهران و سپس آقاي دكتر مرندي وزير اسبق بهداشت و درمان سخنراني كردند ولي اين دو نفر بعد از سخنراني جلسه را ترك گفتند و هنگام سخنراني دكتر پيران حضور نداشتند. آقاي دكتر مرندي به عنوان «عضو كميسيون عوامل اجتماعي سلامت» با ارسال دعوتنامه از مدعوين براي حضور در اين نشست دعوت كرده بود كه فقط تعداد اندكي از آنان و عمدتا نمايندگان NGOها حضور پيدا كرده بودند.
گفتني است در اين نشست چند تن از نمايندگان مراكز ذيربط كشور نيز حضور داشتند ولي هيچكدام در مقابل اهانت هاي زشت سخنران به مردم ايران عكس العملي نشان ندادند اما يك خانم دكتر محجبه كه از اساتيد دانشگاه پزشكي بود، يادداشتي به سخنران داد كه در آن از وي پرسيده بود «تنها سؤال من اين است كه براي اهانت به مردم ايران چه مبلغي و از كجا دريافت كرده اي؟» در پي سؤال اين استاد دانشگاه و درحالي كه سخنران تريبون را ترك كرده بود، برخي از حاضران تلاش كردند اين استاد دانشگاه را به ادامه حضور در جلسه راضي كنند ولي او در پاسخ گفت؛ چه كسي اين افراد بي سواد و ماليخوليايي را به نشست دعوت كرده است؟ و خطاب به سخنران گفت؛ همان غربي ها كه تو را به اينجا فرستاده اند براي حافظ و مولوي يادبودهاي بين المللي مي گيرند و دانشمندان برجسته در مقابل آنها و ادبيات غني و معنوي ايران سر تعظيم فرود مي آورند.
وي با اعتراض به بي سوادي و مأموريت خارجي سخنران گفت؛ براي امثال اين افراد درك فرهنگ غني اسلام و مدنيت مردم ايران امكان پذير نيست زيرا در فضاي اروپاي قرون وسطي فكر مي كنند و سواد و دانش آنها حتي به پاي دانش آموزان دبستاني ايران هم نمي رسد.
با توجه به شخصيت علمي و فرهنگي و سوابق درخشان آقاي دكتر مرندي كه از پزشكان متعهد و انقلابي كشورمان است، به يقين موافقت ايشان با حضور افراد بي سواد و مشكوك براي سخنراني در اين نشست بدون اطلاع از هويت آنها بوده و انتظار مي رود كه ايشان در ماهيت طرح CPI تركيب شركت كنندگان و هويت مجري اين طرح تجديدنظر كرده و از تكرار موارد مشابه به شدت جلوگيري كند.


/ 2 نظر / 15 بازدید

بچه تو پروفسور پیران را نمی شناسی ، بدو دیرت نشه!

ندا

درغگو از دکتر پیران این حرفا بعیده سی ساله که به دنبال تهمت زدن به این استاد والا رو دارید شرم کنید به جای استفاده از این استاد گرانقدر به ایشان فحاشی می کنید متاسفم برای دکتر پیران با وجود اینهمه عزت و اعتبار و بزرگی تئ ایران مونده برای اینکه فقط به شما زبون نفهما کمک کنه.همتون برید بمیرید