تعطيلات عيد فطر در بلاتکليفي

اعتماد نوشت : مشخص نبودن ايام تعطيلات مربوط به عيد فطر باعث سردرگمي هايي بين خانواده ها براي چگونگي استفاده از اين تعطيلات شده است. در ايران معمولاً روز عيد فطر تعطيل رسمي است، اما سال گذشته ناگهان دولت احمدي نژاد سه روز تعطيل عمومي اعلام کرد ولي تعطيلات پارسال چون برنامه ريزي شده نبود و در آخرين ساعات اعلام شد، مردم موفق به برنامه ريزي براي سفر و حتي دريافت پول از بانک نشدند. ظاهراً مردم امسال منتظرند از پيش تکليف مدت زمان تعطيلي عيد فطر روشن شود.
/ 0 نظر / 19 بازدید